If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

O čem budou přídavky pro God of War III?

Uvažuje se o výzvách pro vaše dovednosti.

Producent příchozího God of War III - Stig Asmussen, naznačil, co že bychom mohli čekat v případě plánovaného stažitelného rozšíření pro tenhle potenciální PS3 hit. Jehož kompletace, tedy dohrání, má trvat v rozmezí 10-20 hodin v závislosti na vašem umu.

Třebaže nelze následující Asmussenova slova - ve vztahu k anoncovaným rozšířením hry, brát jako zcela hotovou věc, je příjemné slyšet o nápadech, jakýchsi uvažovaných výzvách pro vaše dovednosti, mezi kterými může být úkol ve vymezeném čase osedlat obrovitého Kyklopa.

Nebo zlikvidovat určitý počet nepřátel, opět v předem stanoveném čase. Či s výše zmíněným "osedlaným" Kyklopem projít nějakou nebezpečnou oblastí. Dovedl bych si v tomhle kontextu představit i jakési souběžně odstartované "závody" dvou hráčů…

Je dobré zmínit, že řada těchto výzev (Challenge) by mohla být obsažena již v prodejní verzi hry s tím, že v Sony by svůj áčkový produkt stále opečovávali a postupně přidávali - právě skrze stažitelné balíčky - další nápady. Což zní veskrze logicky, otázkou pak zůstává cena za tyhle aktivity, prodlužující následně herní čas strávený s God of War III.

Tvůrčí tým zde také stále zvažuje implementaci pohybových funkcí Sixaxis ovladače, které v tuto chvíli sice nejsou využity, ale kdo ví, co bude v březnu příštího roku, kdy se God of War III objeví na evropském trhu. Těšíte se?

Tagged With

Comments