If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

PlayStation 4 není na obzoru

Šéf Sony si ji neumí představit.

Vzhledem k neustále stoupajícím prodejům současné generace konzolí se nelze divit, že představitelé Microsoftu a Sony na otázky k případnému dalšímu cyklu odpovídají neradi. Nejnověji třeba šéf Sony, Jack Tretton, který v rozhovoru s FastCompany řekl následující:

"Máme za sebou třetí rok s PlayStationem 3 a nikdo nám nepřipomíná, že je tu nějaký pětiletý cyklus - a neptá se, co chystáme dál. Vždyť já si ani nedovedu představit, co můžeme v blízké budoucnosti udělat technicky lépe, než jak je tomu na PlayStationu 3," řekl Tretton.

"Často se mě lidé ptají, kdy bude PlayStation 4 - jenže to nebude dřív, než dokud někdo nevymyslí technologii převyšující tu z PlayStationu 3. Zatím jsme se o to jen velmi letmo otřeli."

Tagged With

Comments