If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Podívejte se na hodinu a půl hraní Forza Horizon

Pokud se nemůžete dočkat…

Server VG247 vytvořil hodinu a dvacet minut dlouhé video, kde hrají novou Forza Horizon spolu s komentářem. Takže pokud se nemůžete dočkat a máte hodinu a půl volného času…

Comments