If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Podívejte se na intro GTA Online

Přílet letadla, vyzvednutí na letišti a transfer autem.

Vítejte v Los Santos! Tuto sekvenci uvidí každý, kdo poprvé spustí multiplayerovou část hry (thx VG247) - více o ní v průběžně aktualizovaném LIVEBLOGU.

Tagged With

Comments