If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Podívejte se na koulovačku v GTA Online

Sehnete se pro sběr sněhu a házíte kouli.

Více o tomto vánočním updatu na omezenou dobu zde.

Comments