If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Portal 2 je hotov - co bude dál, Valve?

Newell prozradil zajímavosti a plány.

Spoluzakladatel a šéf Valve, Gabe Newell, řekl, že Portal 2 je již kompletně hotov a v současné době se čeká pouze na schválení od Microsoftu a Sony a na vylisování disků. Další hrou pro Valve bude Dota 2, která vyjde ještě letos. O jiných připravovaných hrách se Newell nezmínil.

Newell dokončení Portal 2 oznámil ve videokonferenčním hovoru se školou Tippecanoe Valley High School, kde si hodinu povídal se studeny nejen o hrách, ale také o marketingu, cenách her, sledování chování zákazníků a jiných tématech.

Z videohovoru vyplynulo také pár zajímavostí a plánů Valve do budoucna. Newell například prozradil, jak chce Valve v budoucnu nacenit a nastavit hry přesně podle požadavků hráčů a především podle tzv. hodnoty hráčů. V multiplayerových střílečkách vytváří každý hráč hodnoty pro ostatní. Buď jsou to hodnoty pozitivní, nebo negativní - hráč se tedy buď chová slušně, pomáhá svému týmu a lidé s ním chtějí hrát, nebo se slovy Newella chová jako blbec. Slušnému hráči, který ve hře vytváří pozitivní hodnoty, by se mohla dát hra zcela zdarma. Zatímco hráč, který v podstatě kazí zážitek ostatním, by se byl nucen podívat třeba na několik reklam, aby se vykompenzovala negativa, která ve hře udělal. Každý by tak byl měřen jiným metrem a každý hráč by byl určitou hodnotou pro ostatní hráče. Onen blbec by mohl založit server, na kterém by hráli ostatní, zatímco slušný hráč by mohl získat nějaký status typu "Přítel vývojářů", nebo "Přítel hry" apod.

Velmi těžké je prý také předvídat chování zákazníků. Ti podle Newella neví, co chtějí a když se jich zeptáte, tak často zalžou. "Když jsem ještě pracoval v Microsoftu, snažili jsme se zjistit, co mají lidé nainstalované na svých PC. Když jsme se jich ptali, tak všichni v podstatě lhali. Každý říkal, že tam má výukový software pro své děti a software pro práci. Ve skutečnosti tam všichni měli jen hry a porno," řekl Newell ve videohovoru. V reálu je tak prý nutné zkoušet a experimentovat, nelze se spoléhat na to, co hráči Valve řeknou.

Na celý videohovor, ve kterém Newell rozebral také své oblíbené hry, originalitu dnešních her, obchod předmětů v Team Fortress 2 a další témata, se můžete podívat na YouTube.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Portal 2

PS3, Xbox 360, PC

Related topics
About the Author

Adam Homola

Contributor

Comments