If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Poruchové konzole očima opraváře

Proč považuje X360 i PS3 za časovanou bombu?

O poruchovosti současné generace konzolí již bylo napsáno mnoho textu. Jak ze stran jejich majitelů, kteří v naštvanosti z čerstvého "červeného kruhu smrti" záležitost zveličují. Tak ze stran výrobců, kteří se naopak statistiku snaží tlačit co nejníže a celou záležitost bagatelizovat. Eurogamer měl to štěstí celou záležitost probrat s nezaujatým technikem Darrenem Thickbroomem z opravny elektroniky Colchester Computers ve Velké Británii.

Nejzajímavější získanou informací je poměr porouchaných konzolí v této opravně. Běžně se u Xboxu 360 uvádí poruchovost kolem padesáti procent, zatímco u PS3 se čísla pohybují pod deseti procenty. V době uvedení PS3 na trh se dokonce uváděla poruchovost na úrovni pouhých dvou procent. Přesto tato opravna dostává přibližně 20 nefunkčních konzolí denně. Z toho zhruba 12 kusů X360 a 8 kusů PS3. Reálný poměr 3:2 už o tak propastně rozdílné technické kvalitě nevypovídá.

"Skutečně dostáváme spoustu původních 60 GB startovních modelů PS3, které již mají odslouženo pár let. Myslím, že příčina je tu stejná jako u X360. Opotřebení přehříváním. Novějších 40 GB modelů nám chodí méně, ale i ty trpí stejnými problémy."

Technik nevidí budoucnost konzolí nijak růžově. Poruchy obou konkurentů mají většinou stejnou příčinu. Napěchování příliš velkého výkonu do malého místa. A to i v novějších revizích Jasper a Slim, které problém pouze zmírňují, ale neřeší. A ať si koupíte kterýkoli model, vždy dostanete výrobek, který se ničí pouhým používáním k účelu, k němuž byl primárně navržen. Takže pravděpodobnost, že byste se svojí PS3 nebo Xbox360 konzolí mohli spokojeně fungovat za deset let, jako tomu běžně bývá u veteránů jako Atari či Nintendo 64, je znepokojivě nízká.

Druhým problémem jsou dnešní výrobní technologie. V mnoha zemích je od roku 2006 uzákoněn zákaz používání tištěných spojů z materiálů obsahujících olovo. Pro elektroniku stačí, že tento zákaz se týká i Číny. Tyto spoje jsou sice šetrnější k životnímu prostředí, ale méně kvalitní a odolné. Takže vyrobit stejně spolehlivou konzoli jako před lety je dnes obtížnější. Technik tedy obě konzole považuje za časovanou bombu. A přestože se Microsoft i Sony pyšní novými technologiemi výroby a vyšší spolehlivostí, tak dle jeho názoru pouze oddalují okamžik, kdy daná konzole umře. Darren je skeptický a místo zlepšení situace očekává postupné zhoršování. PS3 se nyní jeví jako spolehlivější. Ale podle něj má pouze nastaveno delší odpočítávání do výbuchu.

Celý problém si často zhoršují sami uživatelé, kteří mnohdy rvou konzole do stísněných prostor, kde odvětrávání není téměř možné. I když nelze hráče zcela vinit z toho, že se ke konzoli chovají stejně jako k ostatní elektronice a logicky očekávají stejnou spolehlivost. Ale o to více se hodí opět zdůraznit potřebu pečlivého zacházení. Nejen samotné chlazení je důležité. Vzhledem k příčině problémů jsou obě konzole náchylnější i na prach. Zejména kuřáci by si na prašné prostředí měli dávat pozor, protože lepkavý povlak od vykouřeného tabáku dokáže na tištěné spoje přitáhnout ještě více svinsta.

Technik se také nedůvěřivě vyjadřuje k domácím úpravám a opravám Xboxu. Na internetu lze sice koupit balíčky součástek, které "zaručeně" odstraní příčiny přehřívání. Ale dle jeho zkušeností jsou k ničemu a pravděpodobnost poruchy příliš nesnižují. Za ztracení záruky a vyhození peněz tedy nestojí. I opravy spočívající v přehřátí procesoru moc neuznává. Sice jde o proces v principu lehce podobný tomu profesionálnímu, ale provedený zcela barbarským způsobem, bez jistého výsledku. Darren tyto opravy přirovnává ke "kreslení Mona Lisy prstem." Konzoli možná dočasně rozchodíte, ale pravděpodobněji naděláte více škody, než užitku.

To, že se stejný problém týká dnešních konzolích bez ohledu na výrobce a ne jen "sméčkových výrobků", jak označil konkurenci David Reeves ze Sony, může také znamenat, že příští generace konzolí se ve skutečnosti dočkáme později, než se momentálně předpokládá. Uchladit o generaci silnější a výkonnější HW tak, aby se z konzolí nestalo zboží na jedno použití, může být tvrdší oříšek, než se očekává. Nebo snad s příští generací dostaneme konzole o velikosti nadupaných PC krabic, které se už do poličky pod TV nevejdou?

Tagged With

Comments