If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Povedená televizní upoutávka Sony na PlayStation 4

Sony ty reklamy vždycky uměla.

Jelikož se na západě blíží uvedení PlayStation 4 na trh, Sony pomalu ale jistě spouští velkou marketingovou kampaň a tohle video je její první přírůstek. Spustili také komunitní stránky Greatness Awaits, které budou součástí propagace.

Tagged With

Comments