If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Měsíční předplatné za obsah Guitar Hero?

Zvažuje se nový obchodní model.

Třebaže Activision má pro příští rok v plánu vydat další hudební "Hero" hry, jsou tu náznaky, kterak by mohl ještě více profitovat z již publikovaných titulů, jako je Guitar Hero. V interview se spoluzakladatelem Red Octane (tvůrci Guitar Hero) - jímž je Kai Huang, totiž zazněla, mimo jiné, odvážná teorie.

Šlo o nápad měsíčního předplatného za další obsah pro Guitar Hero (a asi nejenom pro tuhle hru). Pravidelný příjem by pak dost možná usnadnil tvůrcům především obtížné licencování dalších songů, takže by z toho ve finále mohli profitovat všichni zúčastnění.

Šlo by de facto o vytvoření jakéhosi placeného hudebního kanálu, služby na způsob Rhapsody, která by, v případě vhodně navržené výše předplatného, mohla pro sérii znamenat velký krok kupředu. Umožňující fanouškům přístup k nepřebernému množství songů…

Na závěr snad ještě poznámku, že výše naznačený model se sice zvažuje a je možné, že k tomu někdy v budoucnu skutečně dojde, nicméně stále to nelze brát jako hotovou věc. Je to zkrátka jenom další z progresivních směrů, kterým by se hudební hry mohly výhledově ubírat.

Tagged With

Comments