If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Filmečky v Alan Wake předrenderované

Všechny s modely ve vysokém rozlišení.

Vývojáři z Remedy se na oficiálních fórech vyjádřili k filmečkům v Alanu Wakeovi.

Všechny jsou podle nich samostatné, předrenderované video soubory, ačkoliv ve hře naleznete i pár scén počítaných v reálném čase. Nejde o dialogy, nicméně třeba situace typu Reveal Camera, kdy se kamera vznese nad hl. hrdinu a ukáže mu bezprostřední okolí z výšky.

Filmečky byly renderovány za pomoci herního enginu, nicméně s modely v nejvyšším rozlišení. Vývojáři na ně pak aplikovali několik postprodukčních efektů, aby vše patřičně zkrášlili.

Autoři také připomínají, že právě během přehrávání filmečků se odbude největší část loadování. Ve hře proto pověstnou obrazovku "loading..." potkáte jen tehdy, když zemřete, nebo když budete načítat uloženou pozici.

Tagged With

Comments