If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Představení zásadního patche pro Guild Wars 2

Nový systém oblečení nebo megaservery se zalidněnějšími mapami po propojení serverů.

Tento patch je od včerejška venku, více o něm v ve výpisu změn nebo na PCGamesN.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Guild Wars 2

PC, Mac

Related topics
About the Author

Redakce

Contributor

Comments