If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Příběhový trailer Iceborne do Monster Hunter World

Draci a sníh.

Capcom k příležitosti E3 přichystal nový příběhový trailer ze zářijového datadisku Iceborne pro Monster Hunter World (Xzone.cz).

Má čtyři minuty a je jiný než ten z minule.

Tagged With

Comments