If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Přiblížení sexy minihry v God of War III

Nejdříve lesbická bohyně a pak…

Minihry se silným sexuálním podtextem jsou jakýmsi "trademarkem" série God of War. Z toho důvodu patrně nikoho dvakrát nepřekvapí odhalení, že nejinak tomu bude v příchozím třetím dílu. Díky ratingové společnosti ESRB jsou nyní známy i bližší detaily.

Kratos zde v jeden moment střetne nejmenovanou bohyni a její dvě pomocnice ve vroucím objetí. Celá trojice se má pochopitelně prezentovat v příhodném úboru nahoře bez. Pokud se vám bude v roli hlavního hrdiny chtít, budete se moci k milostným hrátkám připojit, ovšem tyto budou pouze se samotnou bohyní. Kamerový záběr bude posléze zabírat obě služky, co vás mají při tom sledovat. Přičemž pouze úspěchem v následné tlačítkové minihře dokážete upokojit svou partnerku. Více si o tématu můžete přečíst např. tady.

Hra God of War III pílí na PS3 trh dne 19. března. Lze se důvodně domnívat, že výše zmíněná minihra zde bude jako bonus, k němuž se ne všichni hráči propracují, resp. si k němu dokážou najít cestu.

Tagged With

Comments

More Zpravodajství

Latest Articles