If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Přidání botů do Team Fortress 2

Zatím jde o beta testování na pár mapách.

Valve i nadále pokračuje v podpoře PC střílečky Team Fortress 2. Poslední přídavek pro dva roky starou multiplayerovou akci přitom představuje nápad s počítačem ovládanými boty. Dlužno ovšem zmínit, že implementace těchto strojů je aktuálně stále ještě v beta fázi.

Boti tu představují alternativu namísto živých hráčů a zabírají tak další hráčské sloty, s chováním odpovídajícím chování hráčů. Tvůrci se snažili nasimulovat jejich možnosti způsobem, jaké informace mohou využít ve svůj prospěch. Mají mít lidské smysly a nastalou situaci dokážou vyhodnotit pouze na základě toho, co skutečně uvidí či uslyší.

Boti dále disponují realistickými reakcemi, ve smyslu rychlosti odezvy na nastalé dění a schopnosti zaměřit soupeře. Nespornou výhodou jejich přítomnosti má být fakt, že nikdy "necheatují":o)

Aktuálně je ovšem lze využít pouze na třech King of the Hill mapách a musí být "oživeni" skrze konzolový příkaz. Např. vypsáním "tf_bot_add" (bez uvozovek) se vám vygeneruje bot do náhodně vybraného týmu (s volným hráčským slotem). Pomocí "tf_bot_kick all" se pak zase zbavíte všech botů dodaných předtím do hry. Další detaily nejenom ohledně nastavení atributů botů pak najdete tady.

Tagged With

Comments