If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Přijdou novináři o konec Alan Wake?

Remedy o tom nahlas uvažují.

Jeden z řidících manažerů Remedy, Matias Myllyrinne, se nedávno vyjádřil k poměrně zajímavému nápadu, který tenhle tvůrčí tým dostal v souvislosti se svojí veleočekávanou akční adventurou Alan Wake.

"Budeme si dávat opravdu pozor na to, jak velkou část příběhu chceme odhalit," varuje totiž Myllyrinne.

A sám od sebe dokonce zmínil možnost, že by v review verzích určených herním publicistům nebyl obsažený samotný konec hry. Je to prý něco, o čem v Remedy momentálně uvažují.

"Za sebe bych to klidně udělal, rozhodně bych nechtěl riskovat, že to někdo hráčům dopředu prozradí," tvrdí Myllyrinne. Souhlasíte s ním? A jak to vidí ti z vás, kteří o hrách něco tu a tam napíšou?

Comments