If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Příští díly BioShocku od jiných autorů?

Tahle série nepatří jen 2K Marin.

Strauss Zelnick z Take-Two se vyjádřil k budoucnosti série BioShock. Podle něj mohou další tituly v budoucnu vyvíjet i jiná studia než domovské 2K Marin.

"Myslíme si, že Bioshock je jedna z nejdůležitějších značek v herním průmyslu a hodláme ji nadále podporovat," řekl Zelnick na včerejší investorské konferenci firmy. "Další hry nemusí nutně vznikat ve studiích 2K Marin, ale určitě tuhle značku budeme vyživovat."

Lze se tudíž ptát, kdo po autorech prvních dvou dílů převezme žezlo v případě nadcházejícího BioShocku 2.

Momentálně se neví, na čem 2K Marin pracují, ale jejich sesterské studio 2K Australia má plné ruce práce s remakem XCOMu a zároveň chystá jakousi novou značku.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

BioShock 2

PS3, Xbox 360, PC, Mac

Related topics
About the Author

Agarwel Idiriz

Contributor

Comments