If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Project Natal stále s lagy

V průměru jde o desetinu sekundy.

Microsoft měl minulý týden v New Yorku předváděčku Projectu Natal, o níž následně kriticky referovali na serveru MTV Multiplayer. Kriticky v tom smyslu, že periferie má stále lagy, tedy že odezva dosud není taková, jak Microsoft sliboval.

Výstupní informace přitom vycházejí z testování pěti her a skrze několik desítek různých pohybových aktivit. Odezva přitom byla v rozpětí od 0.08 sekundy po 0.12 sekundy, což v průměru činí prodlevu jedné desetiny sekundy, po níž příslušná hra dokázala převést pohyb hráče do virtuální reality.

Jinými slovy, Natal v tuto chvíli stále nedokáže převést aktivitu hráče do hry okamžitě, jak ostatně dokreslují některá ilustrační videa, jako je např. tohle. Zde se hodí připomenout dřívější kritiku firmou Traveller's Tales a dále povědomí, že Microsoft má stále dostatek času Project Natal ještě dále vyladit.

Některé zdroje aktuálně hovoří o říjnu jako o měsíci, kdy by se Natal měl objevit na trhu. Microsoft nicméně pořád operuje s vydáním až na Vánoce 2010.

Tagged With

Comments