If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Prototype 2 je jistotou

Už chybí jen formální oznámení.

Po několika náznacích můžeme snad s klidem tvrdit, že se na Spike Video Game Awards skutečně dočkáme oznámení Prototype 2.

Na virální stránce murderyourmaker.com je totiž kratičké video, ve kterém na pár vteřin probliknou záběry z prvního dílu hry.

Již dřívější náznaky ze stejné stránky vedly k pokračování Prototype. Ať to bylo samotné Murder Your Maker (Zavraždi Svého Stvořitele) kde byl nejprve jen obrázek holohlavého muže (psali jsme zde), nebo náznaky ve formě propagačních billboardů s textem „Nikdy neopouštějte zelenou zónu!".

K oznámení dojde již za pár dnů na předávání cen Spike, které se koná 11. prosince.

Tagged With
About the Author

Adam Homola

Contributor

Comments