If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Průměrné platy ve videoherním průmyslu

Kolik dostávají pisálci a vývojáři?

MVC pravidelně každý rok zjišťují, jaké jsou průměrné roční platy ve videoherním průmyslu.

Když se dají dohromady všechny profese, které ve videoherním průmyslu figurují, tak průměrný roční plat se rovná 31 370 liber. To znamená zhruba 2 615 liber měsíčně. Při přepočtu na české koruny zhruba 78 300 Kč měsíčně.

Zajímavé je také srovnání různých odvětví:

vydávání a marketing - £44,643 (111 300 Kč měsíčně)

prodej - £27,738 (69 200 Kč měsíčně)

služby a distribuce – £32,250 (80 400 Kč měsíčně)

vývoj - £31,964 (79 700 Kč měsíčně)

média - £18,056 (45 000 Kč měsíčně)

PR a komunikace - £28,928 (72 100 Kč měsíčně)

Respondenti pocházeli výhradně z USA a Velké Británie.

Je docela zajímavé porovnání lidí z herních médií oproti profesím, které hry vyrábějí a distribuují.

Comments