If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

První pohled na mapu kampaně Total War Three Kingdoms

Sun Jian.

Není to jen další řadová upoutávka na velký nový díl Total War (Alza.cz) před brzkým Gamescomem, kde se o něm bude hodně mluvit.

Tyhle záběry z enginu (nikoli přímo z hraní) jsou zajímavé tím, že vůbec poprvé ukazují mapu herní kampaně. Je teď v Three Kingdoms barevnější, výraznější a reflektuje typickou (nebo spíš všeobecně rozpoznatelnou) čínskou krajinu s menšími kopci a skalnatými pohořími, mezi kterými protéká žlutá řeka. Tedy značný rozdíl v prostředí hry oproti historickým dílům z Evropy, naposledy v Total War Saga z Británie.

Zdá se také, že mapa bude nyní více animovaná, s bohatšími detaily u obléhaných měst či na obchodních cestách. Všimněte si zejména momentu, kdy se upgrade města projeví jednou plynulou animací, jak to známe z některých jiných strategií:

Vydání je po odkladu stále naplánováno neurčitě na první polovinu 2019 pro PC.

Comments