If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Galactic Civilizations 3 v pohybu

O bojích při zkoumání vesmíru v tahovce Stardocku a zatím nehotové diplomacii či editoru lodí.

Detaily o možnosti zapojení se do Early Access etapy hry a modelech předplatného na veškeré budoucí přídavky najdete na homepage.

Comments