If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Nadějné Remember Me ve čtvrthodinové nahrávce z PAX

Atmosféra cyberpunkové Paříže a změny kamer při lezení po stěnách překonávají očekávání, boje ujdou, slabší jen animace hrdinky.

Tagged With

Comments