If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Rozdíl mezi 2008 a 2023 na srovnávacích obrázcích Dead Space

Dodatečné artworky.

Pouze drobný dodatek k poslednímu streamu a stanovení přesného data vydání.

Studio EA Motive poskytlo pár srovnávacích obrázků modelů zbraní z originálního Dead Space z roku 2008 a z remaku chystaného na leden 2023.

Vedle toho vypustili i několik hezkých koncepčních artworků:

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Dead Space (remake)

PS5, Xbox Series X/S, PC

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments