If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Rozpohybované tváře z Alan Wake

Jak vznikaly modely 21 postav ze hry?

Alan Wake se blíží bleskovou rychlostí a nelze se tudíž divit, že Remedy se téměř každý den snaží o jeho propagaci. Nejnověji tak učinili skrze přiblížení technologie, jíž autoři využili pro vymodelování realistických obličejů.

Ve hře se setkáte s celkem jedenadvaceti charaktery, jejichž výrazy tváře, emoce a gesta začali autoři dávat dohromady teprve v poslední fázi pětiletého vývoje hry.

Během pěti dnů v listopadu 2008 tak natočili všechno potřebné a dalších sedm týdnů z materiálu sestříhali jedenapadesát minut obličejových animací pro celkem čtyři sta čtyřicet pět různých použití. Následná editace byla provedena za pomocí technologie firem Metricminds a CaptiveMotion, resp. jejich enginu Embody.

Tagged With

Comments