If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

S HoloLens si teleportujete dceru do práce, jako by byla živá

Ukázka převratné technologie.

"Tati, kdy už budeš konečně doma, abychom si mohli spolu hrát?" Pokud vás podobné telefonáty dcerky rozptylují od práce v kanceláři, nová technologie HoloLens od Microsoftu pro vás bude mít alternativu. Své dítě si budete moci doslova teleportovat k vám za pomoci augmentované reality.

Holoportation je nový typ 3D snímací technologie, která umožňuje přenést vysocekvalitní 3D modely osob v kompresované podobě kamkoli ve světě a tam je rekonstruovat a animovat v prostoru přesně dle předlohy. Uživatelům např. HoloLens to dovolí vidět, slyšet a provádět interakce se vzdálenými osobami ve 3D, jako by se skutečně nacházeli v té samé fyzické místnosti. Postupem času se prý z toho stane něco tak samozřejmého jako setkávání se tváří v tvář.

Nové živé demo názorně předvedlo, kterak holčička, která si hrála s hračkami ve vedlejší místnosti, byla věrně přenesena do pokoje k tatínkovi. Vše se dělo v reálném čase, včetně takových vychytávek, jako sednutí si na podstavec atd.

Comments