If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Sbírka ocenění Sonic Mania

Jak kritici jásali.

SEGA, která už vyřešila nepříjemný problém s offline módem v PC verzi, se mohla pustit do radostnějších záležitostí. A to shrnout citace z různých recenzí, které Sonic Mania (Alza.cz) často vynášely do nebes - viz trailer s rekapitulací ocenění:

Comments