If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Senzační upoutávka na Eve Online s autentickými hlasy hráčů

Pokud nebudete mít husí kůži, nemáte duši!

CCP řeklo hráčům, ať jim uploadují autentické záznamy voice chatu přímo ve hře, aniž by řekli, na co tyto záznamy budou nakonec použité. Použili je na upoutávku na Eve Online, kde autentické hlasy hráčů použili nejlépe, jak to jen mohlo jít.

About the Author

Ales Harazim

Contributor

Comments