If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Seznamka s předlohou hrdinky Hellblade

Živá Senua.

Takticky na vánoční mrtvo načasovali Ninja Theory zveřejnění v pořadí už pětadvacátého deníčku o vývoji Hellblade: Senua's Sacrifice. A věřte nám, že se na tento podíváte obzvlášť rádi, protože v jeho valné většině účinkuje herečka Melina Juergens.

Bude vám vyprávět, jakou cestou si prošla, než se stala předlohou pro virtuální hrdinku jménem Senua. Nebylo to totiž zdaleka jen o naběhnutí na plac pro snímání motion-capture, nýbrž musela pochopit i narušenou psychiku postavy a jak se její podivné stavy promítnou do chování ve hře.

Tagged With
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments