If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

RADY A TIPY pro starosty SimCity

O chování Simíků, plánování cest či fungování MHD.

1) Pochopení logiky chování Simíků

Tak jako je rodina základ státu, Simíci jsou základem vašeho velkoměsta v letošním dílu SimCity (recenze, 6/10). Na jejich bedrech visí provoz veškerých budov. A jejich maximální populace je koneckonců i cílem většiny hráčů. Pochopení toho, jak se vlastně chovají a co od nich lze očekávat, je tedy alfou a omegou pro plánování města. A každý pořádný starosta musí být schopen odrecitovat nadcházející odstavce, i když jej probudím o půlnoci.

Simcity se snaží tvářit, že se vše točí kolem Simíků a jejich simulovaných životů, tak jako například v Tropico 4. Pro úspěšné plánování města je ovšem nutno přijmout fakt, že tomu tak není. Simcity je stále hra o jednotlivých budovách, které k provozu potřebují různé zdroje, jako elektřina či voda. A Simíci nejsou ničím jiným než dalším z těch zdrojů k "pohonu" budov. Jejich účelem není nic jiného než přes den zaplnit volná místa v zaměstnání a večer se jet schovat do domečků. Nejedná se tedy o detailně simulované jednotlivce, ale o tupý dav, který si hra přelévá z jedné oblasti do druhé, jak potřebuje. Jediný rozdíl je ten, že přesun zde probíhá graficky atraktivnější formou než třeba u splašků.

To zda je toto zpracování dobré či špatné, si nechme na nepochybně rozsáhlou diskusi. Jeho pochopení je ovšem zásadní, protože se od něj dominovým efektem odvíjí téměř všechny aspekty hry a jejich chování.

2) Správné plánování cest

První věcí spojenou s chováním Simíků je plánování cest. Vzhledem k tomu, že každý z nich je anonymním článkem většího davu, tak s ním nejsou spojené detaily jako například zaměstnání či bydlení. Možná se tedy ptáte, jak hledají cestu domů či do práce, když žádnou nemají? Hledají si jednoduše tu nejbližší volnou. Každé ráno hra vyžene Simíky z domovů a ti jdou zaplnit nejbližší volné pracovní místo. Až jim šichta skončí, tak se hromadně vypraví zaplňovat nejbližší volné domečky. Simíci tedy každý den pracují jinde a spí jinde.

Krom toho je důležité, že Simíci si vždy hledají nejkratší cestu k cíli a všichni se rozhodují samostatně bez ohledu na cíle ostatních. Při plánování tedy musíte počítat s tím, že navečer, jak skončí pracovní doba, se z fabrik vyhrnou davy Simíků a nerozprchnou se všemi směry do svých vlastních domovů, jak by velel selský rozum. Všichni si vytyčí cíl k nejbližšímu volnému domu, což bude pro většinu z nich ten stejný. Zejména pokud máte průmyslovou a obytnou zónu od sebe. A většina z nich si zvolí totožnou cestu. Vytvoří tak dlouhý štrúdl. A až ve chvíli, kdy Simíci z čela tohoto průvodu budovu zaplní, tak si všichni vyberou nový cíl. Tedy další nejbližší baráček a tak dále.

Je tedy vhodné dbát na dvě věci. Zjistit si, kudy Simíci z práce vyrazí do svých domovů a tuto cestu pořádně odladit. Ideálně jako širokou magistrálu s minimem křižovatek. Dále silně doporučuji vyhnout se slepým uličkám v obytných čtvrtích. Mohou sice vypadat krásně. Ale i jeden volný baráček v ulici vám ji může kompletně zacpat všemi Simíky, kteří se do něj pokoušejí natlačit. A pokud bude zasekaná křižovatka vedoucí ze slepé ulici, mohou v ní trčet relativně dlouhou dobu. A blokovat tak příjezd policii, sanitkám a v nejhorším případě i hasičům. Pokud ulice slepá není, auta mohou plynule pokračovat dál.

A protože Simíci zatím hledají nejkratší a ne nejhodnější cestu k cíli (může se změnit budoucím patchem), je vždy nutné dobře vážit, kde stavět nové silnice. Selský rozum velí, že více cest k cíli rozprostře provoz a povede k větší plynulosti. Ale nemusí tomu tak být. Pokud máte krásnou rychlou magistrálu o šesti pruzích a rozhodnete se ji posílit přidáním dalším dvou paralelních silnic na každé straně, můžete si zadělat na pořádný problém. Tato cesta může být kratší, takže všechna auta ji zvolí. A místo paralelního provozu po třech silnicích budete mít téměř prázdnou magistrálu a vedle ní užší ulice s větší zácpou než před vaší úpravou. Paradoxně se mi tedy nejvíce osvědčilo stavět cesty co nejdelší s minimem křižovatek. Ušetříte tím jak místo pro budovy, tak zrychlíte pohyb Simíků.

Pokud chcete dopravu zefektivnit, jak jen to jde, nezapomínejte na servisní cesty. Ty lze totiž často opomenout, protože nejsou v nabídce silnic. Ale lze je stavět v rámci editace některých budov. Například větrné elektrárny, ropného vrtu, atd. Mezi ostatními silnicemi nejsou proto, že se chovají jinak, čehož se dá ovšem hezky využít, protože tyto cesty není třeba stavět pouze okolo editované budovy, ale můžete je umístit kamkoli.

Servisní cesty slouží pouze pro náklaďáky. Nepřenášejí elektřinu, vodu, splašky a nemohou po nich jezdit ani Simíci autem. Což je právě jejich největší nevýhoda a výhoda v jednom. Pokud vaše město žije z obchodování (pomocí náklaďáků), lze pomocí servisních cest postavit zkratky, na kterých nikdy nebude zácpa a obchodování tím hezky urychlit.

3) Fungování městské hromadné dopravy

Při čtení části o chování Simíků jste možná maličko zbystřili a začali si pokládat otázku, jak vůbec ve hře funguje městská hromadná doprava? Pokud Simíci nemají žádný pevný cíl a hledají nejbližší budovu, kterou by mohli zaplnit, jak se tedy rozhodují na které zastávce nastoupit a na které vystoupit? Odpověď je jednoduchá: nerozhodují se o tom. Městská hromadná doprava je dalším článkem hry, který se chová jinak, než by hráč selským rozumem předpokládal. A vyplývá to právě z chování Simíků.

Autobusy a tramvaje v SimCity nefungují tak jako ve skutečnosti, že by jezdily po pevně dané trase a jednotlivcům poskytovaly službu, kdy daná osoba může nastoupit a vystoupit individuálně dle své potřeby. Městská hromadná doprava v SimCity funguje pouze pro hromadný přesun davů z jedné lokace do jiné. Bez nějakého většího plánu na pozadí.

Simíci s volným časem si stoupnou na blízkou zastávku. Autobusy a tramvaje poté jezdí a tyto Simíky sbírají. Ne postupně, ale snaží se vybrat nejobsazenější zastávku v blízkém okolí. Takže jejich trasa může působit chaoticky. Nejprve vždy naloží všechny Simíky a po zaplnění dopravního prostředku je hra pouze odveze na jinou zastávku, kde by mohly být více potřeba a tam je všechny vysype. Právě díky tomu, že hromadná doprava slouží pouze k rychlejšímu přelévání davů z jednoho místa na druhé, vznikají ony paradoxní situace, kdy všichni Simíci nastoupí, jedou jednu zastávku, vystoupí, jednu zastávku se vrátí pěšky a tam zase nastoupí. Pokud nemají žádný cíl, hledají nejbližší místo, kam si stoupnout a MHD vybírá cíl své cesty chaoticky, mohou takové situace vznikat.

Je zde nutno podotknout, že na stejných principech fungují jak autobusy, tak tramvaje. Nespoléhejte na to, že pokud postavíte koleje bez křižovatek, že tramvaje budou zastávky projíždět postupně. Vzhledem k logice dopravy by to vůbec nefungovalo. Simíci by vždy popojely jen o jednu zastávku a tramvaje by moc užitku neudělaly. Proto se neděste, pokud i tramvaje uvidíte, jak relativně náhodně jezdí mezi všemi vašimi zastávkami.

Podobně jako Simíci, kteří jezdí hromadně do jednoho domku, funguje i MHD, která si hledá další zastávku podle algoritmů společných pro všechny autobusy. A může se tedy stát, že několik autobusů vyrazí vyzvednout Simíky z jedné zastávky. Na ní se sjedou, první autobus Simíky naloží. A všechny autobusy si dle stejného algoritmu opět vytyčí ten stejný cíl. Máte-li tedy potíže s nestíhající MHD, vždy dobře zvažte, jak tuto situaci řešit. Vzhledem k výše zmíněnému chování ne vždy pomáhá přikoupit autobusy. Pokud se vám již autobusy kupí a jezdí po skupinách, přikoupením autobusů nic moc nevyřešíte. Naopak můžete tyto skupinky ještě zvětšit a zadělat si na křižovatkách na delší zácpy. V takém případě se vyplácí raději překopat pozice zastávek.

A co se umisťování zastávek týče, mějte na paměti jednu drobnost. Simíci neumí přecházet cestu mimo přechody na křižovatkách. Pokud tedy umisťujete zastávku uprostřed dlouhé silnice, tak i když zelené podbarvení ukazuje, že obstará větší území, Simíci z protějšího chodníku na ni nikdy nepřijdou. Chcete-li autobusem obstarat celou čtvrť, umístěte raději zastávku na obě strany silnice.

4) Pozor na matoucí počet obyvatel

Hrajete-li Simcity již nějakou dobu, určitě jste si lámali hlavu, kam se vám ztrácejí Simíci. Velice se vám daří, vaše město roste rychleji a rychleji, z malé vesničky již máte metropoli s populací 200 000 Simíků. Máte radost z úspěchu a zároveň žasnete, jak hra takové množství stále zvládá simulovat. Do chvíle, než se podíváte na detailnější statistiky, kde vidíte, že ve vaší metropoli se nachází 17 000 dělníků a 6 000 spotřebitelů. Co dělají ty další desetitisíce až statisíce Simíků? Kde jsou?

Odpověď je jednoduchá. Nejsou. Města v Simcity nikdy nedorůstají do stotisícových čísel. Pár desítek tisíc je maximum. Ale abyste měli radost, že se vám daří, hra uměle navýší číslo populace, aby vaše město působilo úspěšnějším a zalidněnějším dojmem. Však ono Simíky nikdo přepočítávat nebude. Děje se tomu exponenciálně. Takže na začátku hry ukazatel populace sedí přesně s počtem Simíků, kteří žijí ve vašem městě. Ale čím více Simíků máte, tím více se čísla začnou lišit.

Toto je nutné vědět, pokud se snažíte vyvážit počet domů, kanceláří a fabrik ve svém městě. V takovém případě je dobré číslo ukazující celkovou populaci ignorovat a jít se raději podívat do detailů na skutečná čísla. Jinak můžete být chvíli trošku zmateni. Pokud máte ve městě 2 000 volných pracovních míst. A postavením nových domečků navýšíte populaci o 25 000, tak si řeknete, že jste situaci museli vyřešit. Ale nemusí to být ještě zdaleka pravda. Počet skutečně nastěhovaných Simíků bude výrazně menší a zaměstnanci mohou stále scházet.

5) Daňové reformy

Peněz v SimCity není nikdy dost, zejména na začátku hry. A i když se rychlá finanční injekce dá získat pomocí půjček, není na škodu občas na chvíli zvednout daně o pár procent. Pokud je nenecháte vysoké dlouhodobě, ale třeba jen na dvě či tři období, Simíci panikařit nezačnou. Ale takové drobné navýšení vám může přinést pár desítek tisíc. Pokud daně po chvíli opět snížíte, Simíci budou spokojeni a z města neutečou.

6) Vyvážené zónování

Stavba prvních měst může dopadnout všelijak, protože pro nového hráče, neznalého všech souvislostí, může být obtížné odhadnout, v jakém poměru postavit obytné, obchodní a výrobní zóny, aby Simíkům nic nescházelo a město šlapalo, jak má. I když člověk může mít na začátku pocit, že se jedná o nějaké důležité a komplexní vztahy, tak nepanikařte. V tomto ohledu prodělala série změny a stala se jednodušší a přístupnější. Vaši Simíci potřebují spíše základní služby (elektřina, voda, nemocnice apod.), než perfektně rozmístěná místa pro nákupy a průmysl.

O obchodních a průmyslových zónách lze tedy říci, že méně znamená mnohdy více a se stavbou to tolik nepřehánějte. Jednotlivé fabriky nabízejí více pracovních míst, než se zdá. Což lze zkontrolovat v detailech populace. A samotnému se mi stávalo, že jsem časem fabriky bořil a nahrazoval obytnou zónou. Protože pracovních míst bylo požehnaně, ale pracovníků stále málo. Nemusíte mít strach, že si chod města nějak rozbijete. Již se našli odvážlivci, kteří se pokusili stavět město jen z obytných zón. A dokud si hýčkáte Simíky jinými cestami, jako jsou parky apod., tak město úspěšně roste i bez obchodů a výrobních závodů. A je vždy lepší mít více populace než prázdné krachující fabriky.

Tagged With

Comments