If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Záznam vysílání o Marvel's Avengers

Co přineslo?

Zářijová online i offline akce od Marvelu bude více představena v živém vysílání nazvaném War Table. O herních Avengers se tam dozvíme nové informace týkající se příběhu, fungování co-opu či rozšířené ukázky z hraní.

Proběhne ve středu 24. června od 18:30 na linku níže.

Po skončení článek aktualizujeme o nové informace...

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Marvel's Avengers

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments