If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Snowboardové SSX Deadly Descents

Sešup z vrtulníku ve sněhové bouři.

Ačkoliv někteří si pár týdnů starý renderovaný teaser se zasněženou horou vykládali jako Battlefield 3, ve skutečnosti pochází z nástupce snowboarďáckých závodů SSX Deadly Descents od EA Sports.

Sobotní debutový trailer se skládá čistě z renderovaných sekvencí a naznačil, že namísto tvrdšího rockového doprovodu vás tentokrát čeká orchestrální hudba. Deadly Descents navíc bude očividně představovat jakousi odnož ze série SSX: temnější barevné ladění, depresivní nálada a šedá barevná paleta se totiž k původnímu odkazu série dvakrát nehlásí. Na druhou stranu - viděli jste kdy působivější snowboarďácký seskok z vrtulníku?

Na debutový trailer se podívejte tady:

SSX Deadly Descents - VGA trailer

Tagged With

Comments