If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

StarCraft II beta bez sdílení účtu?

Hrozí pozastavení účasti v testování.

Řada betatesterů je svolných k aktu sdílení vlastních herních účtů s přáteli u her, které sami z nějakého důvodu nehrají. Nicméně podobná aktivita je Blizzardem striktně odmítnuta a v případě aktuální bety StarCraft II pravděpodobně i sankciována.

Komunitní manažerka Blizzardu - Stefanie Gwinner, se totiž přímo vyjádřila, že sdílení účtu není povoleno. "Možným potrestáním je pozastavení přístupu proviněného subjektu k betatestování." Nicméně Gwinner nezmínila způsob, kterak případné pochybení hráče vlastně zjistit (jak by se na eventuální sdílení u proměnlivé adresy vlastně dalo přijít), nemluvě o skutečnosti, že ono pozastavení přístupu nezní tak hrozivě jako možný zákaz (ban).

Každopádně mějte její slova na paměti, abyste pak nebyli nepříjemně překvapení. Tedy za předpokladu, že se vás StarCraft II beta vůbec týká.

Comments