If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Přiblížena strategie Strength & Honour 2

Na výběr bude osm dávných civilizací.

Strength & Honour 2 je nová strategie mířící na PC trh v létě tohoto roku, jež vám umožní stát se vládcem v některé z osmi starověkých civilizací, přičemž na výběr tu bude mezi 25 zeměmi. Od Říma, Kartága, Egypta, Persie či Galie na západě, po Čínu a nomádské Huny na východě. Stanete se tak součástí dávné historie - několik set let před Kristem. Připravte se na masivní vojenské operace, kdy budete muset čelit nepřátelům za hranicemi vaší říše v real-time běhu hry.

V boji se nadějete možnosti vést vaši armádu - a nebo tento úkol svěřit počítači, který následně vyhodnotí vítěze. V prvním případě však budete moci formovat své jednotky a definovat, jakým způsobem zaútočí na nepřítele, přičemž své si ke konečnému úspěchu může říci počasí, načasování útoku a v neposlední řadě také morálka vojáků.

V kolovém režimu se zase budete muset postarat o rozkvět a blahobyt vašeho státu, jehož soudržnost a vaše postavení vládce však mohou podkopat obvyklé mocenské pletichy a ambice dalších osob. Samozřejmostí bude výstavba a další rozšiřování vašeho impéria, čímž současně učiníte své poddané spokojenějšími - v opačném případě může hrozit vzpoura a snaha toho kterého města vymanit se z vašeho područí a postavit se na vlastní nohy. Mezi klíčové objekty pak budou patřit farmy, správní budovy, školy, kasárna a tržiště.

Tagged With

Comments