If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Střídání dne a noci v Diablu III

Blizzard si vybral tu nejtěžší cestu.

Kdo si pozorně prohlížel obrázky z Diabla III, asi mu to bylo jasné od začátku. Teprve nyní se však komunitní manažer pan Bashiok oficiálně vyjádřil k dynamickému střídání dne a noci ve hře.

"Pokud se nepletu, v určité fázi vývoje byl plynulý cyklus střídání denních dob ve hře skutečně implementovaný," napsal. "Nakonec ho nebudeme používat v tom klasickém slova smyslu, takže čas bude ubíhat podle vašeho postupu ve hře."

Co konkrétně si pod tím představit? "Začnete uprostřed dne ve vyprahlé poušti a pak se přesunete do lokace, kde už bude třeba zapadat slunce, takže to další prostředí už logicky zažijete v noci," tvrdí Bashiok.

Tvůrci se pro tento způsob rozhodli proto, že jim dává víc kontroly nad vizuální kvalitou jednotlivých částí mapy - při kompletně dynamickém střídání denních dob by totiž nemohli předem rozvrhnout konkrétní osvětlení, délku stínů atp.

Ve finále to pro ně sice znamená víc práce, protože každou část mapy budou muset ručně "připravit" na všechny denní doby, hráči si to ale tím spíš užijí.

Ale jak asi víte z minula, nemá smysl se těšit už teď - Diablo III totiž podle všeho nestihne ani rok 2011. Však ostatně už i sám Blizzard přiznal, že jej podobně jako své další hry oznámil zbytečně brzy.

Comments