If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Studentská videoreportáž z demonstrace u řecké ambasády

Nepřerušovaný projev Dana Vávry do megafonu, který mu drží Jan Modrák.

Textové shrnutí pondělní demonstrace za propuštění českých občanů obviněných v Řecku ze špionáže zde a ručně psaný dopis všem podporovatelům od Ivana Buchty a Martina Petzlara tady.

Tagged With

Comments