If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Svátky popřál také remake Gothic

Krátké video.

Pozdrav z Kolonie poslali Alkimia Interactive a THQ Nordic.

Příští rok totiž hodlají vydat remake prvního dílu Gothic, tak při této příležitosti vyrobili krátké video s vánočním přáním od kreatur ze hry.

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments