If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Takhle úžasné demolice lze provádět v betě Battlefield 4

Jak tam shodit ten mrakodrap?

Série Battlefield vždycky oproti sterilnímu Call of Duty stavila na zničitelném prostředí. V případě trojky bylo zničitelné prostředí trochu upozaděno, ale jak se zdá podle bety, do čtyřky se vrací v plné parádě. Jak známo, můžete s tankem sestřelit nosné pilíře mrakodrapu a následuje epický pád celého baráku:

Comments