If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Těžební loď ze Star Citizen

Hezké světelné efekty.

Chris Roberts v samostatném medailonku představil MISC Prospector, prý populární těžební plavidlo ze Star Citizen. Všimnout si máte zejména úžasných světelných efektů a toho, jak fyzikálně založené shadery reagují na rozličné světelné podmínky v tomto vesmírném simulátoru.

Tagged With

Comments