If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Tech-demo Unreal Engine pro 2017

Co všechno nově umí?

V souvislosti s právě započatou konferencí GDC v San Franciscu zveřejnil Epic nové tech-demo Unreal Engine a jeho hlavní vlastností pro rok 2017, čili co budeme vídat ve většině her letos na podzim.

Zaměřuje se na fotorealistické nasvícení a post-processing, fotorealistické renderování postav pro jejich kůži, oči a oblečení, dále na tzv. deferred a forward renderer, automatické generování LOD (úrovně detailů) pro redukci polygonů, flexibilní post-processing pro efekty jako blur či depth of field, fyzikálně založené renderování pro ragdoll fyziku s komplexní dynamickou animací, případně PhysX 3.4 pro simulaci obleku a těla postavy.

Comments