If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Tekken 7 v japonském videu

Akuma a ostatní.

Krátce po předvedení VR módu a soupisce bojovníků se objevilo další video z červnové bojovky od Bandai Namco, které je tentokrát určeno hlavně pro japonský trh. Záběry z hraní se mísí s renderovanými scénami, VR momenty a mihne se tam i Eliza rezervovaná pro objednávky (Alza.cz).

Comments