If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

The Witness dohráno na sto procent za tři hodiny

Logická hra je v zájmu speedrunnerů.

Speedrunner říkající si FearfulFerret drží světový rekord v co nejrychlějším projití logické hry The Witness a dohrání na sto procent. Trvalo mu to celkem 3 hodiny, 16 minut a 21 sekund. Do toho je ale započítáno i to, že v jednu chvíli odešel, aby si došel do restaurace pro jídlo.

Zajímavé je, že pro splnění jednoho puzzle v The Witness musíte počkat 56 minut, kdy musíte v kině sledovat jeden film.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

The Witness

iOS, PS4, Xbox One, PS3, PC

Related topics
About the Author

Ales Harazim

Contributor

Comments