If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Trolling v Dark Souls dosahuje nových výšin díky velkým dveřím

Takhle to vypadá, když vás někdo zabije dveřmi.

V posledním DLC The Ringed City v Dark Souls 3 (koupit na Alza.cz) máte možnost mít štít vytvořený ze dveří. A tak netrvalo dlouho, než hráči začali zabíjet jiné hráče právě pomocí těchto dveří.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Dark Souls 3

PS4, Xbox One, PC

Related topics
About the Author

Ales Harazim

Contributor

Comments