If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Tvůrci DayZ ukazují změny ve městě Vibor a další věci

Včetně lodi!

Prolet městem Vibor a změnami

Dean Hall ukazuje další novinky a loď

Tagged With

Comments