If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Ubisoft: Nejlepší prodeje na PS3 a X360

Výsledky hospodaření za poslední čtvrtletí.

Výsledky hospodaření Ubisoftu za čtvrtletí končící 31. prosince se nesly v duchu téměř shodných tržeb, resp. o 22.5% nižších prodejů, než tomu bylo před rokem. Co je ovšem daleko zajímavější je fakt, že hlavním odbytištěm herních produktů téhle firmy je Evropa a konzole PS3 a X360.

V Evropě za výše zmíněný kvartál firma vygenerovala 49% ze svých prodejů, poté následovala Amerika - 45%. Při pohledu na herní platformy zjistíme, že nejlépe si vedly produkty na konzolích PS3 a X360, v obou případech se přičinily 30% na celkových prodejích firmy. Následuje Wii s 21% a pro dílčí srovnání, PC pro Ubisoft znamenalo pouhopouhých 2% z celkových prodejů. Mezi největšími hity byl samozřejmě Assassin's Creed II, který má mít - k měsíci lednu, na triku přes 6 milionů prodaných kusů!

Ubisoft se chce nyní soustředit, jak už ostatně dříve avizoval, na pravidelnou produkci potenciálních hitů v rámci svých dobře zavedených značek. Ostatně tomu nasvědčuje i jeho portfolio pro rok 2010, ve kterém najdeme nové díly ze sérií Splinter Cell, Prince of Persia, Driver či Ghost Recon.

Comments