If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Ukázka předělu redesignovaného GamePage

Jak budou vypadat infolišty pořadu?

Ondra Broukal zveřejnil krátkou ukázku z nové podoby herního pořadu GamePage, prezentující jednu z podob obsahových předělů a info lišt. Více o jeho návratu v článku z minulého týdne.

Tagged With
About the Author

Redakce

Contributor

Comments