If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Vertikální bitva s agresivním Handymanem z pozdější fáze BioShock Infinite

Umí jezdit po kolejích stejně jako vy. V 5 minutách uvidíte i různé zbraně či nastražení pasti.

Díky, IGN.

Comments