If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Uniklé artworky z nové hry Dune

3D vlasy.

Bude to jednoho dne multiplayerová survival hra v otevřeném světě zasazeném do univerza Dune.

V roce 2019 podepsal Funcom dohodu s Legendary Entertainment a Herbert Properties, aby mohl tento titul založený na oblíbené sci-fi značce realizovat.

Nyní z něj unikly jedny z prvních artworků, což má na svědomí vedoucí grafik.

Vše v pohybu můžete spatřit na ArtStation.

Tagged With

Comments

More Blogs

Latest Articles