If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Úřady nařídily YouTuberům označovat za reklamu i hry obdržené zdarma

Nová pravidla.

Americký úřad The Federal Trade Commission (FTC) varoval YouTubery a další osoby, které ovlivňují veřejné mínění zejména na sociálních sítích, aby nezanedbávali varování diváků či uživatelů ohledně placené reklamy či sponzorování nějakou firmou. Hříšníkům už rozeslal desítky žádostí o nápravu.

V nových oficiálních pravidlech definoval, že reklamou se nazývá i situace, kdy někdo natrvalo obdržel recenzovaný produkt zdarma, aniž by v tom byly nějaké další peníze. Čili když někdo získá například klíč ke hře na Steam, měl by správně odteď uvádět vše jako reklamu.

FTC totiž nevěří zaškrnutí záložky na YouTube, kde se autor daného videa přiznává k placené propagaci či obdobným položkám na Facebooku či Instagramu. Požaduje, aby upozornění na reklamní obsah bylo vidět hned na první pohled, nikoli až někde po rozkliknutí popisku na jeho delší verzi. Na Snapchatu má být vše přímo napsané přes obrázek či video.

"V běžných novinách či televizní stanici, ať už online či offline, diváci chápou, že vyjadřujete své názory a nekoupili jste si produkt za své peníze, ať už jde o knihu, lístek do kina nebo automobil. Ale na osobním blogu či na sociálních sítích si čtenář nemusí naplno uvědomit, že recenzent má úzké vazby na firmu, jejíž produkt doporučuje. Proto je nutné uvádět varování o reklamě, aby si čtenář či divák mohl udělat svou představu, nakolik tomu bude věřit," uvádí FTC.

Tato doporučení samozřejmě neplatí v ČR, týkají se jen USA, ale nebylo by špatné, pokud by si je domácí YouTubeři a další influenceři osvojili.

Comments