If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

V Borderlands 3 půjde přeskočit cutscény

Ale není to prý snadné.

Vlastnost, která se od současných her tak nějak automaticky očekává, v základních Borderlands 3 bohužel chybí.

Když si je tedy chcete zopáknout s jinou taktikou, poněkud otravuje, že nezbývá než sedět a trpělivě čekat, než se přehrají veškeré příběhové cutscény, které nelze přeskočit.

Gearbox si tento nedostatek uvědomuje, leč prý je složité do hry možnost přeskakování cutscén zabudovat:

"Pod kapotou to funguje tak, že ve hře se aktivují zásadní události v závislosti na filmečcích. Aby vývoj mise nebyl negativně ovlivněn, musíme projít filmeček po filmečku a ověřit, že při jejich přeskočení fungují všechny budoucí události správně," vysvětlili tvůrci.

Jinými slovy, přeskakování cutscén se prý snáz řekne, než provede, ale prý naleznou řešení brzy.

Partička okolo Randy Pitchforda má pár nápadů, jak tenhle problém obejít, ovšem nebude to k dispozici dříve než v listopadu. Prioritou je totiž další vylaďování výkonu hry a její stability.

Tagged With

Comments