If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

V Brně vzniká nový středoškolský obor zaměřený na herní tvorbu

Cílem je připravit na kariéru vývojářů.

Na brněnské Šuřce (Střední škole umění a designu) se otevírá maturitní obor zaměřený na tvorbu deskových a digitálních her s názvem Game art. Cílem oboru je vzdělávat kreativní jedince v celé šíři herní tvorby-herním designu, grafickém zpracování, programování, zvuku a dalších příbuzných oborech.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 30. listopadu 2020, a dvoukolové talentové zkoušky proběhnou začátkem ledna, kde mohou uchazeči ukázat svou kreativitu a schopnost uvažovat nad hrami. První studenti, kteří v přijimacím řízení uspějí, nastoupí do čtyřletého studia v září 2021. Bližší informace uchazeči naleznou na této stránce nebo GameArt.cz.

První ročník je zaměřený na tvorbu deskových her a grafické zpracování her-studenti budou procházet předměty kresby a grafického designu, v druhém pololetí se začnou učit tvorbu 2D digitálních her v herních enginech. Druhý ročník je zaměřen na 3D tvorbu - 3D grafiku a programování. Třetí a čtvrtý ročník je studentům dána větší volnost, ale počítá se s tvorbou pokročilejších her v týmech.

Celá výuka je zaměřená na tvorbu menších projektů-herních prototypů, ze kterých studenti budou moci čerpat ve svých pololetních závěrečných pracích. S ohledem na šíři studia musí studenti projít herní tvorbou od začátku do konce, ale v průběhu studia dostanou možnost se specializovat směrem, který je jim nejbližší.

Na game artu budou učit zkušení pedagogové původně působící na stejné škole na oboru Motion design. Mezi pedagogy a zakladatele oboru patří Ondřej Klus (pedagog a filmař), Filip Dufka (garant Centra herního vzdělávání a technický grafik Hangaru 13) a Dominik Konečný (nezávislý vývojář a zvukový inženýr). Game art bude navazovat na aktivity Studentského herního klubu, který vznikl iniciativou studentů v roce 2019 a pomáhá aktuálním středoškolským studentům navázat tvorbu her na jejich specializace z oborů nabízených školou s pomocí herních vývojářských veteránů a pedagogů. Obor má také podporu ze strany brněnských herních firem jako je Hangar13 (2K Czech), Bohemia Interactive, Giants Software a další.

V prostorách oboru na Francouzské 101 budou moci studenti využívat dvě počítačové učebny, dílnu na tvorbu deskových her a místnost s herními konzolemi, deskovými hrami, která bude sloužit k testování her a rozebrání herních mechanik. Studenti budou mít k dispozici kvalitní vybavení na úrovni herních studií, kvalitní zázemí pro týmovou spolupráci a v neposlední řadě možnost své projekty konzultovat s odborníky z největších českých herních studií.

"Obor a i celá škola je zřizována Jihomoravský krajem, je veřejná a neplatí se zde žádné školné. Iniciativa je to především Filipa Dufky a Ondřeje Kluse, učitelů, kteří už vzniku oboru věnovali přes rok práce ve svém volném čase. Nejsme ani v nejmenším jakkoliv komerční subjekt," vysvětlil Eurogameru spoluautor Dominik Konečný v návaznosti na tiskovou zprávu z dneška výše.

About the Author

Redakce

Contributor

Comments